Artykuły

Zespół jelita nadwrażliwego

24/08/2023

Zespół jelita nadwrażliwego (Irritable Bowel Syndrome – IBS) został sklasyfikowany w IV Kryteriach Rzymskich w kategorii C1 i należy do najczęstszych zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. Choroby czynnościowe jelit – to przewlekłe zaburzenia przewodu pokarmowego, których objawami są bóle brzucha, wzdęcia i/lub zaburzenia oddawania stolca, czyli biegunka, zaparcia lub występowanie obu dolegliwości [1]. IBS – to przewlekła, czynnościowa choroba, w której objawem dominującym są nawracające bóle brzucha, które mają związek z defekacją lub ze zmianą częstości wypróżnień i/lub konsystencji stolców.

Przyczyna IBS pozostaje na chwile obecną nieznana, postuluje się, że w jego rozwoju uczestniczą różnorodne czynniki, między innymi [2]:

 • nieprawidłowa motoryka przewodu pokarmowego,
 • nadwrażliwość trzewna,
 • dysbioza jelitowa,
 • zaburzenia na osi mózg-jelito,
 • czynniki genetyczne,

Czynniki wpływające na rozwój IBS:

 • czynniki środowiskowe,
 • czynniki psychologiczne.

Obraz kliniczny:

Wyróżnia się cztery główne podtypy IBS [1]:

 • IBS z dominującym zaparciem (IBS-C),
 • IBS z dominującą biegunką (IBS-D),
 • IBS ze zmiennym rytmem wypróżnień (IBS-M),
 • niesklasyfikowana postać (IBS-U).

Podtypy IBS

Poza dolegliwościami bólowymi i zmianą częstości wypróżnień, u chorych często przejściowo występują również:

 • wzdęcia brzucha,
 • zmiana wyglądu stolca,

Objawy

 • nagląca potrzeba oddania stolca,
 • uczucie niepełnego wypróżnienia,
 • wydalanie śluzu.

W sposób ciągły występuje ból w jamie brzusznej kwalifikowany jako „czynnościowy ból brzucha” [3]. U chorych z IBS dość często występują objawy spoza układu pokarmowego, takie jak: senność, bóle głowy i pleców w odcinku lędźwiowym, częste i naglące oddawanie moczu, u kobiet mogą występować również zaburzenia miesiączkowania [2].


Objawy alarmujące wymagające diagnostyki w kierunku choroby organicznej:

 • wystąpienie dolegliwości ≥ 50. r.ż. (bez wcześniej wykonywanej kolonoskopii),
 • nasilone lub narastające progresywnie objawy,
 • niezamierzona utrata masy ciała,
 • krwawienie z przewodu pokarmowego,
 • anemia z niedoborem żelaza,
 • gorączka,
 • objawy występujące nocą,
 • obciążenie rodzinne (celiakia, rak jelita grubego).

Nie istnieje gwarancja skutecznego i trwałego wyleczenia IBS. Choroba ta ma charakter przewlekły, a jej objawy mogą utrzymywać się latami, jednak u ok. 10% pacjentów pozostających w rocznej obserwacji objawy ustępują samoistnie i mogą ponownie nie powrócić [4]. Głównymi metodami leczniczymi są modyfikacje dietetyczne i farmakoterapia (ukierunkowane na niwelowanie objawów) oraz psychoterapia.

Jak Analiza Pierwiastkowa Włosów(APW) program zdrowotny mi pomoże? Po pierwsze ODPOWIEDNIA, INDYWIDUALNA dieta metaboliczna wspomoże leczenie i zniweluje objawy. Po drugie wdrożenie zaleconej INDYWIDUALNEJ, dedykowanej wyłącznie Tobie suplementacji, wyrówna nadmiary i niedobory pierwiastków. Po trzecie równowaga daje efekty! Samo się nie zrobi! Czas na działanie. Zrób APW! INDYWIDUALNE zalecenia wyłącznie w Biomolu!


[1] Lacy B.E., Mearin F., Chang L. et al., Bowel disorders, „Gastroenterology” 150(6), 2016, 1393–1407.

[2] Simrén M., Barbara G., Flint H.J. et al., Rome Foundation Committee. Intestinal microbiota in functional bowel disorders: a Rome foundation report, „Gut” 62(1), 2013, 159–176.

[3] Longstreth G.F., Thompson W.G., Chey W.D. et al., Functional bowel disorders, „Gastroenterology” 130, 2006, 1480–1491.

[4]Skrzydło-Radomańska B., Rosołowski M., Zespół jelita nadwrażliwego, w: Skrzydło-Radomańska B. (red.), Schematy postępowania w wybranych chorobach gastroenterologicznych, Medical Education, Warszawa 2020, 73–88.

Twój koszyk
Zamawiam