Najczęściej zadawane pytania

 • Najczęściej zadawane pytania.

 • Najczęściej zadawane pytania

  1. Czy suplementy żywieniowe można stosować do leczenia chorób?

  Nie. W żadnym przypadku nie wolno wykorzystywać witamin, minerałów i innych dodatków żywieniowych do leczenia chorób. Lekarz może wykorzystać wynik analizy pierwiastkowej włosów jako badanie pomocnicze, dzięki któremu uzyska informacje o stanie odżywienia Pacjenta i weźmie to pod uwagę zalecając klasyczne metody lecznicze.  2. Czy na podstawie Analizy Pierwiastkowej Włosów można wskazać na stan odżywienia badanego?

  Tak. Na podstawie literatury i własnych doświadczeń (tj. ponad 100 000 analiz) naszym zdaniem jest to jedna z najlepszych metod diagnostycznych określających stan odżywienia badanego. W interpretacji wyniku staramy się określać typ metaboliczny Pacjenta i wskazywać na najlepszy sposób żywienia. W zaleceniach dajemy wskazówki żywieniowe i program chronoselektywnej suplementacji witaminowo-mineralnej. Stosowanie suplementacji witaminowo-mineralnej staje się dziś koniecznością, jednak należy pamiętać, że nadmiar jest równie niekorzystny jak brak jakiegoś elementu odżywczego.  3. Czy na podstawie analizy pierwiastkowej włosów można rozpoznawać choroby?

  Nie. Wynik analizy pierwiastkowej włosów opisuje przebieg części przemiany mineralnej w ostatnich miesiącach przed wycięciem włosów. Włosy przeznaczone do badania mają długość 3-4 cm. Rosną w tempie 1 cm na miesiąc. Oznacza to, iż mamy uśredniony obraz części przemiany mineralnej z ostatnich 3-4 miesięcy. Przemiana mineralna jest odzwierciedleniem funkcji neuro-endokrynnych, na które mają wpływ niezliczone czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Charakteryzując przemianę mineralną można wskazać zjawiska zachodzące na poziomie ortomolekularnym, tzn. na poziomie wewnątrzkomórkowych równowag biochemicznych. Utrwalenie się tych równowag w dłuższym czasie może prowadzić do zaburzeń metabolicznych w przyszłości. Czyli na podstawie analizy pierwiastkowej włosów można wskazywać na tendencje zdrowotne. Nie ma podstaw merytorycznych na to aby rozpoznać jakąkolwiek chorobę. Do rozpoznawania chorób służą analiza krwi i moczu. Z zawartości wielu związków biochemicznych we krwi lekarz może określać chorobę i śledzić jej przebieg.  4. Jakie pierwiastki badamy?

  Analiza pierwiastkowa włosów:

  • Pierwiastki śladowe: Bar, Bor, Chrom, Cyna, Cynk, Fosfor, Srebro, Jod, Kobalt, Krzem, Lit, Magnez, Mangan, Miedź, Molibden, Nikiel, Potas, Selen, Siarka, Sód, Stront, Wanad, Wapń, Żelazo
  • Pierwiastki toksyczne: Arsen, Glin, Kadm, Ołów, Rtęć


  5. Czy włosy przed wycięciem do analizy powinny być umyte?

  Tak, ponieważ zanieczyszczenia, które gromadzą się na powierzchni włosów nieumytych mogą wpłynąć na wyniki analizy.  6. Jakiej długości powinny być włosy oddane do analizy?

  Włosy do analizy muszą być nie dłuższe niż 4 cm, licząc od skóry głowy. Minimalna długość włosa to 2 cm.  7. Czy włosy do analizy mogą być farbowane lub po trwałej?

  Nie, ponieważ związki chemiczne zawarte w farbach do włosów i płynach do trwałej ondulacji mogą wpłynąć na zmianę składu pierwiastkowego włosów, co natomiast może zafałszować wyniki analizy.  8. Jak długo po farbowaniu lub po trwałej należy odczekać, aby móc przeprowadzić analizę pierwiastkową?

  Przed wycięciem włosów do analizy po przeprowadzeniu tego typu zabiegów upiększających należy odczekać minimum 6 - 8 tygodni i wyciąć do badania tylko "odrosty".


  9. Co zrobić, jeśli ilość włosów na głowie jest niewystarczająca do analizy?

  W takiej sytuacji należy odczekać do momentu odrostu.


  10. Czy i w jakich przypadkach możliwe jest przyspieszenie analizy?

  Analizę można przyspieszyć jedynie w uzasadnionych przypadkach (jeśli warunki w laboratorium na to pozwalają), np.:

  • prowadzenia kuracji hormonalnych,
  • chronicznych stanów zapalnych,
  • chorób nowotworowych, w celu wsparcia klasycznego działania farmakoterapii


  11. Kiedy należy uiścić opłatę za analizę?

  Opłata za analizę powinna zostać uiszczona przed wysyłaniem materiałów do badań w sklepie online  12. W jakim czasie od pobrania, próbka włosów powinna najpóźniej zostać przesłana do laboratorium w celu przeprowadzenia analizy?

  Wynik analizy pierwiastkowej włosów odnosi się do okresu, w którym nastąpił wzrost tych włosów. Jeśli styl życia, sposób odżywiania nie zmieniły się, oraz jeżeli w tym okresie pacjent nie zażywał suplementów, które mogłyby mieć wpływ na wynik analizy, może to być okres nawet do dwóch miesięcy od momentu pobrania próbki włosów.  13. Dlaczego przedmiotem analizy pierwiastkowej są włosy, a nie krew?

  Włosy są jedną z najbardziej aktywnych metabolicznie tkanek, przez co dostarczają stałej informacji o aktywności metabolicznej organizmu. Poziom pierwiastków we włosach odpowiada poziomowi tych pierwiastków w tkankach wewnętrznych, jednak ich stężenie jest dużo wyższe niż we krwi i surowicy, co ułatwia ich oznaczanie. Analiza krwi i surowicy nie oddaje aktualnego stężenia pierwiastków w organizmie, ze względu na działanie mechanizmów regulujących ich poziom (mechanizmy homeostatyczne). Nadmiar zmagazynowanych pierwiastków w organizmie jest często niewykrywalny w surowicy z powodu ich przemieszczania się z krwi do tkanek.


  14. Jak zakupić badanie, jeśli pacjent nie korzysta z internetu ?

  W tej sytuacji można udać się do jednego z naszych partnerów (mapa partnerów na stronie www.biomol.pl), bądź skontaktować się z nami w celu podania danych adresowych do wysyłki ankiety.


  15. W jaki sposób należy zapakować włosy do badania ?

  Przygotowane włosy (1 łyżka umytych, niefarbowanych, wyciętych z tyłu głowy 2-4 cm włosów) należy zapakować w czysty woreczek foliowy lub kopertę papierową i podpisać imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz numerem badania.


  16. Czy próbkę włosów można pobrać na miejscu, w placówce Biomol ?

  Nie. Przygotowaną próbkę włosów do badania można dostarczyć osobiście do placówki Biomol lub za pośrednictwem poczty polskiej, kuriera.


  17. Czy próbkę włosów trzeba przywieźć osobiście do placówki Biomol ?

  Nie ma takiej konieczności. Podpisaną próbkę włosów można wysłać pocztą polską lub kurierem.


  18. Czy jest możliwość wysyłki wyniku za granicę?

  Tak. Świadczymy usługi dla pacjentów z całego świata. Wydruk i wysyłka wyniku poza terytorium Polski kosztuje 30 zł.


  19. Jak długo trwa badanie APW?
  • Program zdrowotny APW trwa 15 dni roboczych (od momentu, kiedy otrzymamy próbkę włosów, a w systemie wypełniona jest ankieta).
  • Program analityczny APW trwa 10 dni roboczych (od momentu, kiedy otrzymamy próbkę włosów, a w systemie wypełniona jest ankieta).


  20. Jaka jest różnica między APW program zdrowotny, a APW program analityczny ?

  Wynik APW programu zdrowotnego zawiera:

  • oznaczenie 29 pierwiastków we włosach, w tym 5 pierwiastków toksycznych,
  • najważniejsze proporcje między pierwiastkami,
  • indywidualną dietę na 7 dni oraz zalecenia aktywności fizycznej,
  • charakterystykę typu metabolicznego,
  • 2 programy suplementacyjne: wyrównawczy na 1-3 miesiące oraz profilaktyczny na 6 miesięcy.


  Wynik APW programu analitycznego zawiera wyłącznie:

  • oznaczenie 29 pierwiastków we włosach, w tym 5 pierwiastków toksycznych.

  21.Czy jest możliwość konsultacji z doktorem po otrzymaniu wyniku ?

  Nie. Wynik jest tak skonstruowany i obszerny, aby każdy pacjent zrozumiał stan swojego organizmu po jego przeczytaniu. W przypadku kiedy pojawią się pytania dotyczące wyniku, prosimy o kontakt mailowy.


  22. Czy jest możliwość dokupienia opisu do badania APW programu analitycznego ?

  Tak, do roku od wykonania badania. Dodając, w zakładce sklep, do koszyka „ Opis do programu analitycznego” strona zweryfikuje czy możliwy jest zakup usługi. Jeżeli po wpisaniu numeru badania: APW 29P – programu analitycznego nie pojawi się przycisk „ dodaj do koszyka” to znaczy, że termin realizacji usługi minął. Jeżeli mają Państwo obiekcje to prosimy o kontakt mailowy.


  23. Jak wygląda wynik APW i co zawiera ?

  Przykładowy wynik APW można zobaczyć na naszej stronie internetowej www.biomol.pl , w zakładce „USŁUGI”.


  24. Czy to badanie jest bolesne?

  Badanie APW jest bezbolesne. Włosy należy wyciąć (NIE WYRYWAĆ!) przy skórze głowy z różnych miejsc z tyłu głowy (od ucha do ucha).


  25. Dlaczego muszę podawać Wam pesel?

  NZOZ Biomol-Med Sp. z o.o. (księga rejestrowa nr 000000024500) jest medycznym laboratorium diagnostycznym zarejestrowanym pod numerem 2701 w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnej. Jako podmiot leczniczy działa zgodnie z aktami prawnymi: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529 oraz z 2005 r. Nr 119, poz. 1015)

  1.3. Formularz zlecenia badania laboratoryjnego zawiera w szczególności pola:
  a) dane pacjenta:
  — imię i nazwisko,
  — data urodzenia,
  — miejsce zamieszkania/oddział szpitalny,
  — płeć,
  — PESEL,
  — nr identyfikacyjny pacjenta (podawany przy braku innych danych).

Twój koszyk
Zamawiam