FAQ

 • Najczęściej zadawane pytania.

 • Najczęściej zadawane pytania

  1. Czy suplementy żywieniowe można stosować do leczenia chorób?

  Nie. W żadnym przypadku nie wolno wykorzystywać witamin, minerałów i innych dodatków żywieniowych do leczenia chorób. Lekarz może wykorzystać wynik analizy pierwiastkowej włosów jako badanie pomocnicze, dzięki któremu uzyska informacje o stanie odżywienia Pacjenta i weźmie to pod uwagę zalecając klasyczne metody lecznicze.  2. Czy na podstawie Analizy Pierwiastkowej Włosów można wskazać na stan odżywienia badanego?

  Tak. Na podstawie literatury i własnych doświadczeń (tj. ponad 100 000 analiz) naszym zdaniem jest to jedna z najlepszych metod diagnostycznych określających stan odżywienia badanego. W interpretacji wyniku staramy się określać typ metaboliczny Pacjenta i wskazywać na najlepszy sposób żywienia. W zaleceniach dajemy wskazówki żywieniowe i program chronoselektywnej suplementacji witaminowo-mineralnej. Stosowanie suplementacji witaminowo-mineralnej staje się dziś koniecznością, jednak należy pamiętać, że nadmiar jest równie niekorzystny jak brak jakiegoś elementu odżywczego.  3. Czy na podstawie analizy pierwiastkowej włosów można rozpoznawać choroby?

  Nie. Wynik analizy pierwiastkowej włosów opisuje przebieg części przemiany mineralnej w ostatnich miesiącach przed wycięciem włosów. Włosy przeznaczone do badania mają długość 3-4 cm. Rosną w tempie 1 cm na miesiąc. Oznacza to, iż mamy uśredniony obraz części przemiany mineralnej z ostatnich 3-4 miesięcy. Przemiana mineralna jest odzwierciedleniem funkcji neuro-endokrynnych, na które mają wpływ niezliczone czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Charakteryzując przemianę mineralną można wskazać zjawiska zachodzące na poziomie ortomolekularnym, tzn. na poziomie wewnątrzkomórkowych równowag biochemicznych. Utrwalenie się tych równowag w dłuższym czasie może prowadzić do zaburzeń metabolicznych w przyszłości. Czyli na podstawie analizy pierwiastkowej włosów można wskazywać na tendencje zdrowotne. Nie ma podstaw merytorycznych na to aby rozpoznać jakąkolwiek chorobę. Do rozpoznawania chorób służą analiza krwi i moczu. Z zawartości wielu związków biochemicznych we krwi lekarz może określać chorobę i śledzić jej przebieg.  4. Jakie pierwiastki badamy?

  Analiza pierwiastkowa włosów:

  • Pierwiastki śladowe: Bar, Bor, Chrom, Cyna, Cynk, Fosfor, Srebro, Jod, Kobalt, Krzem, Lit, Magnez, Mangan, Miedź, Molibden, Nikiel, Potas, Selen, Siarka, Sód, Stront, Wanad, Wapń, Żelazo
  • Pierwiastki toksyczne: Arsen, Glin, Kadm, Ołów, Rtęć


  5. Czy włosy przed wycięciem do analizy powinny być umyte?

  Tak, ponieważ zanieczyszczenia, które gromadzą się na powierzchni włosów nieumytych mogą wpłynąć na wyniki analizy.  6. Jakiej długości powinny być włosy oddane do analizy?

  Włosy do analizy muszą być nie dłuższe niż 4 cm, licząc od skóry głowy.  7. Czy włosy do analizy mogą być farbowane lub po trwałej?

  Nie, ponieważ związki chemiczne zawarte w farbach do włosów i płynach do trwałej ondulacji mogą wpłynąć na zmianę składu pierwiastkowego włosów, co natomiast może zafałszować wyniki analizy.  8. Jak długo po farbowaniu lub po trwałej należy odczekać, aby móc przeprowadzić analizę pierwiastkową?

  Przed wycięciem włosów do analizy po przeprowadzeniu tego typu zabiegów upiększających należy odczekać minimum 6 - 8 tygodni i wyciąć do badania tylko "odrosty".


  9. Co zrobić, jeśli ilość włosów na głowie jest niewystarczająca do analizy?

  W takiej sytuacji należy odczekać do momentu odrostu.


  10. Czy i w jakich przypadkach możliwe jest przyspieszenie analizy?

  Analizę można przyspieszyć jedynie w uzasadnionych przypadkach (jeśli warunki w laboratorium na to pozwalają), np.:

  • prowadzenia kuracji hormonalnych,
  • chronicznych stanów zapalnych,
  • chorób nowotworowych, w celu wsparcia klasycznego działania farmakoterapii


  11. Kiedy należy uiścić opłatę za analizę?

  Opłata za analizę powinna zostać uiszczona przed wysyłaniem materiałów do badań w sklepie online  12. W jakim czasie od pobrania, próbka włosów powinna najpóźniej zostać przesłana do laboratorium w celu przeprowadzenia analizy?

  Wynik analizy pierwiastkowej włosów odnosi się do okresu, w którym nastąpił wzrost tych włosów. Jeśli styl życia, sposób odżywiania nie zmieniły się, oraz jeżeli w tym okresie pacjent nie zażywał suplementów, które mogłyby mieć wpływ na wynik analizy, może to być okres nawet do dwóch miesięcy od momentu pobrania próbki włosów.  13. Dlaczego przedmiotem analizy pierwiastkowej są włosy, a nie krew?

  Włosy są jedną z najbardziej aktywnych metabolicznie tkanek, przez co dostarczają stałej informacji o aktywności metabolicznej organizmu. Poziom pierwiastków we włosach odpowiada poziomowi tych pierwiastków w tkankach wewnętrznych, jednak ich stężenie jest dużo wyższe niż we krwi i surowicy, co ułatwia ich oznaczanie. Analiza krwi i surowicy nie oddaje aktualnego stężenia pierwiastków w organizmie, ze względu na działanie mechanizmów regulujących ich poziom (mechanizmy homeostatyczne). Nadmiar zmagazynowanych pierwiastków w organizmie jest często niewykrywalny w surowicy z powodu ich przemieszczania się z krwi do tkanek.Twój koszyk
Zamawiam