Nasze laboratorium

 • W oparciu o wiedzę naukową i zebrane doświadczenia nasz zespół opracował własny sposób interpretacji Analizy Pierwiastkowej Włosów. Dzięki temu Analiza stała się pomocnym narzędziem diagnostycznym dla lekarzy i dietetyków.

 • Dlaczego jesteśmy wiodącym na świecie laboratorium pierwiastków śladowych?


  Po pierwsze: w laboratorium wykorzystujemy spektrometry firmy Perkin Elmer, które dziś są najlepsze. Makroelementy oznaczamy na ICP-OES 7300 DV, mikroelementy na ICP MS DRC II. Opracowaliśmy metodę diagnostyczną, która spełnia standardy ISO, jest w pełni wiarygodna i powtarzalna. Laboratoriom Biomol-Med jest laboratoriom medycznym działającym w ramach NZOZ. Jest zarejestrowane w Krajowej Izbie Laboratoriów Diagnostycznych i nadzorowane przez dyplomowanego diagnostę laboratoryjnego.

  Po drugie: opracowaliśmy unikatowy na skalę światową opis/interpretację wyniku analizy pierwiastkowej włosów. Wynik APW to kompendium wiedzy na temat dobrostanu zdrowotnego Pacjenta.

  Po trzecie: nasz wynik APW jest gotową do wdrożenia „receptą” wskazującą optymalny sposób żywienia (dieta z programem suplementacji witaminowo – mineralnej). Pacjenci mogą konsultować wynik u naszych Partnerów, którzy są wszechstronnie przeszkoleni.

 • ISO 9001:2015

  NZOZ Biomol-Med wdrożył i utrzymuje na najwyższym poziomie System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.

  Absolutnym priorytetem, w codziennej działalności NZOZ Biomol-Med, jest spełnienie oczekiwań Pacjentów. Odzwierciedla to nie tylko misja, wizja i wartości firmy, ale także indywidualnie ustalane cele jakościowe.

  W regularnym cyklu NZOZ Biomol-Med poddawany jest zewnętrznym auditom mającym na celu potwierdzenie zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2015 w zakresie analizy pierwiastkowej włosów, paznokci, moczu dobowego, wody oraz przygotowania wyników z zaleceniami suplementacji witaminowo-mineralnej i diety.

  Potwierdzeniem wysokiej oceny działań jakościowych NZOZ Biomol-Med mogą być także wyniki regularnie prowadzanych badań poziomu satysfakcji Klientów, którzy jakość świadczonych usług oceniają bardzo wysoko. Prowadzone są także regularne audity wewnętrzne, których wyniki przekładają się na działania korygujące i zapobiegawcze, służące ciągłemu doskonaleniu NZOZ Biomol-Med.

 • Pracujemy na spektrometrach emisji atomowej renomowanej firmy Pekin Elmer

  laboratorium-nzoz-biomol-med.jpeg

  Nasi technicy analityki medycznej, chemicy i diagności laboratoryjni pracują na dwóch spektrometrach emisji atomowej renomowanej firmy Pekin Elmer. Mikropierwiastki oznaczane są na ICP-OES 5300DV, a makropierwiastki na ICP-MS ELAN DRC II. W III kwartale 2022 roku kupiliśmy kolejny aparat ICP-OES 7300DV. Działamy na światowym poziomie. Laboratorium pracuje na najwyższej jakości aparatach, a przyjęte procedury gwarantują pacjentom wyniki zgodne restrykcyjnymi, światowymi standardami.

  images.jpeg

Twój koszyk
Zamawiam