Laboratorium

 • W oparciu o wiedzę naukową i zebrane doświadczenia nasz zespół opracował własny sposób interpretacji Analizy Pierwiastkowej Włosów. Dzięki temu Analiza stała się pomocnym narzędziem diagnostycznym dla lekarzy i dietetyków.

 • ISO 9001:2015

  NZOZ Biomol-Med wdrożył i utrzymuje na najwyższym poziomie System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015.

  W dniu 24.01.2014 roku podczas II fazy auditu zewnętrznego nasz System Zarządzania Jakością został zarekomendowany do certyfikacji. Na podstawie obiektywnych dowodów, stwierdzono, że obszary objęte auditem, okazały się efektywne. W dniu 05.02.2014 NZOZ Biomol-Med został certyfikowany przez akredytowaną jednostkę.

  Po kolejnym, przeprowadzonym w czerwcu 2016 roku audycie NZOZ Biomol-Med otrzymał 21.06.2016 certyfikat potwierdzający działanie w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.

  W czerwcu 2017 roku odbył się dwudniowy audyt przejścia na zgodność z nowym wydaniem normy tzn ISO 9001:2015. Niezwykle skrupulatnie sprawdzono bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa i dostosowanie go do nowych wymogów. Doceniono nasze zaangażowanie i zarekomendowano go do certyfikacji na zgodność z nową normą.

  Absolutnym priorytetem, w codziennej działalności NZOZ Biomol-Med, jest spełnienie oczekiwań Pacjentów. Odzwierciedla to nie tylko misja, wizja i wartości firmy, ale także indywidualnie ustalane cele jakościowe.

  W regularnym cyklu NZOZ Biomol-Med poddawany jest zewnętrznym auditom mającym na celu potwierdzenie zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2015 w zakresie analizy pierwiastkowej włosów, paznokci, moczu dobowego, wody oraz przygotowania wyników z zaleceniami suplementacji witaminowo-mineralnej i diety.

  Potwierdzeniem wysokiej oceny działań jakościowych NZOZ Biomol-Med mogą być także wyniki regularnie prowadzanych badań poziomu satysfakcji Klientów, którzy jakość świadczonych usług oceniają bardzo wysoko. Prowadzone są także regularne audity wewnętrzne, których wyniki przekładają się na działania korygujące i zapobiegawcze, służące ciągłemu doskonaleniu NZOZ Biomol-Med.

Twój koszyk
Zamawiam