Artykuły

Dlaczego pojawia się choroba?

22/10/2015

We wszystkich mechanizmach w organizmie ludzkim biorą udział składniki mineralne (nieorganiczne). Utrzymują one integralność komórkową i tkankową każdego elementu: błon komórkowych, cytoplazmy, osłon mielinowych, limfy, osocza, płynu mózgowo-rdzeniowego, erytrocytów, włókien mięśniowych, tkanki kostnej, itd.. Od poziomu molekularnego, poprzez tkanki, a skończywszy na jedności całego organizmu – każdy, najmniejszy element biorący udział w metabolizmie może decydować o stanie zdrowia.

Na podstawie Analizy Pierwiastkowej Włosów można wcześniej, przez pojawieniem się choroby, poznać tendencje metaboliczne, wskazując na te potencjalnie nieprawidłowe. Doprowadzenie organizmu do stanu choroby wymaga długiego okresu zaniedbywania podstawowych potrzeb fizjologicznych (w tym żywieniowych i aktywności psychofizycznej). Gdy organizmowi nie dostarczmy w sposób ciągły odpowiedniej ilości mikro- i makroelementów wtedy może rozwinąć się stan chorobowy.

Przykładem może być niedobór jodu w środowisku i pożywieniu, który przejawia się rozrostem tarczycy i może mieć poważne konsekwencje fizjologiczne. Jednakże nadmiar jodu w organizmie może również być problemem, ponieważ zachodzi tzw. inhibicja substratowa i aktywność tarczycy maleje. Inny przykład to brak magnezu powodujący rozrost i dysfunkcje grasicy, prowadzące do osłabienia obrony immunologicznej.

Równie niebezpieczne są nadmiary pierwiastków toksycznych. Na przykład czynnikiem sprzyjającym chorobie nowotworowej prostaty jest nikiel. Natomiast, toksyczne działanie niklu byłoby zniwelowane, gdyby do organizmu mężczyzny dostarczyć odpowiednią ilość manganu. Można przytaczać dziesiątki takich zależności pomiędzy biopierwiastkami a pierwiastkami toksycznymi (m.in. Hg/Se, Pb/Zn, Cd/Zn, As/Se, itd.).

Dziś należy mieć świadomość, że pożywienie, woda, powietrze oraz masowy, zglobalizowany tryb życia, są nośnikami czynników chorobotwórczych. Jednak choroba nie zjawia się nagle i znikąd. Na wiele miesięcy wcześniej o nadchodzących problemach informuje nas organizm. Pojawiają symptomy, które lekceważymy, np. zmęczenie, znużenie, wypadające włosy, pękające paznokcie, problemy ze skórą, ciemne „wory” pod oczami. W końcu organizm wyczerpuje wszystkie swoje mechanizmy naprawcze i pojawia się ból – zwiastun choroby. Powszechnie ukształtowało się przekonanie, że środek przeciwbólowy jest wówczas idealnym rozwiązaniem. Ból uśmierzamy farmakologicznie, a proces rozwoju choroby nadal postępuje. Jedynym słusznym rozwiązaniem powinna być konsultacja lekarska i podjęcie wskazanej terapii leczniczej. Analiza Pierwiastkowa Włosów ułatwi lekarzowi dobór właściwego żywienia Pacjenta i wspomoże organizm w walce z chorobą.

Twój koszyk
Zamawiam