Artykuły

Detoksykacja i odżywianie

01/04/2019

Toksykologia jest nauką o truciznach. Trucizna to substancja, która w niewielkiej ilości powoduje poważne zaburzenia metaboliczne mogące doprowadzić nawet do śmierci. Wiele produktów przemysłu chemicznego może spowodować zaburzenia metaboliczne. Wówczas stwierdzamy, że dany związek chemiczny ma toksyczny wpływ na ludzki organizm. Związki takie nazywamy ksenobiotykami, czyli obcymi dla funkcji życiowych.

Toksykologia, jako nauka powstała w końcu XIX wieku, czyli w wieku pary (ang. steam age). Nazwa opisuje charakter rewolucji przemysłowej, która zmieniła świat w XIX wieku. Powszechnie stosowane maszyny parowe przyczyniły się do gwałtownego rozwoju przemysłu, a jednocześnie rozpoczęła się era „homo industria”. Toksykologia jest ściśle powiązana z biologią, fizyką, chemią, biochemią, fizjologią, patofizjologią, immunologią, genetyką i epigenetyką. W ostatnich latach w podręcznikach toksykologii pojawiły się nowe dziedziny nauki, to jest: farmacja, higiena, dietetyka, epidemiologia, zdrowie publiczne, ekologia. Wyodrębniono nowe dziedziny toksykologii: toksykologię leków, środowiskową, żywności, zawodową i inne. Współczesna toksykologia spełnia rolę ochronną dla zdrowia i życia człowieka.

Przemysł w ciągu kilku dziesięcioleci zmienił ekosystem człowieka. Pomimo zmian w strukturze przemysłu, zmiany środowiskowe przyspieszają. Człowiek w ostatnich dziesięcioleciach odizolował się od natury. Zamieszkał w sterylnych domach i przemieszcza się w „blaszanych puszkach”. Liczebność ludności na ziemi od lat rośnie w tempie do tej pory niespotykanym. Czynniki te, są przyczyną coraz szybszego tempa zmian biogeochemicznych. Stosowanie w rolnictwie monokultur, selekcja genetyczna, herbicydy, pestycydy, gazy i pyły zanieczyszczające powietrze, bezmyślna gospodarka wodna i wiele innych czynników zmienia środowisko. To wszystko po to, aby produkować więcej żywności. Skutek: brak węgla organicznego w glebach, brak bakterii w glebach, brak krzemu, cynku, magnezu... itd.; mamy żywność bardzo ubogą w elementy odżywcze, ale bogatą w kalorie.

Człowiek w ostatnich 10-12 tys. lat doprowadził do wyniszczenia na Ziemi ponad 95 gatunków roślin i zwierząt (łącznie ze wszystkimi innymi homo...). Nasz gatunek ukształtował się w wyniku adaptacji do wielu uwarunkowań środowiskowych, jednakże najważniejszy z nich to łańcuch troficzny (żywieniowy). Przez tysiące lat, to co jedliśmy kształtowało sprawność naszego układu pokarmowego, systemów metabolicznych kształtujących dobre tendencje zdrowotne, itd. To wszystko po to, aby nasz gatunek przeżył.

Nasz organizm nie wytwarza witaminy C, A, E, B12 i wiele innych. Te niezbędne elementy odżywcze zawsze były w treści pokarmowej. Człowiek, aby przeżyć musi jeść. W historii ludzkości dostępność pożywienia nie była powszechna. Z trybu łowczego człowiek zmienił styl życia na tryb hodowcy i związał się z „ziemią”. Ten fakt dość niefortunnie przyczynił się do powstania konfliktów o przestrzeń życiową.

Największą zdolność do przetrwania mają organizmy umiejące gromadzić „zapasy energii”. Ta cecha ukształtowała się również w naszych organizmach. Dzisiaj jest jedną z głównych przyczyn tycia. W tym procesie powstały różnice pomiędzy płciami. Kobieta pełni najważniejszą rolę w populacji ludzkiej, rodzi dzieci. To dlatego organizm kobiety może magazynować dwukrotnie więcej energii w postaci tłuszczu niż organizm mężczyzny.

Człowiek w ciągu doby powinien zjadać odpowiednią ilość kalorii zawartą w tłuszczach, węglowodanach i niezbędną ilość aminokwasów (przede wszystkim egzogennych i glukogennych) zawartych w białkach. Do tego potrzebujemy jeszcze około siedemdziesiąt elementów odżywczych, takich jak witaminy, minerały, nienasycone kwasy tłuszczowe itd. W dzisiejszej żywności zawartość tych elementów odżywczych jest bardzo mała. Aby móc nasycić swój organizm we wszystkie elementy odżywcze człowiek musiałby zajadać kilkanaście do kilkudziesięciu kilogramów pokarmu dziennie. Autorzy prac naukowych dość znacznie różnią się w szacunkach, ale wszyscy są zgodni w tym, że braki jakościowe w naszych pokarmach są powszechne.

Jakość i ilość pożywienia, są jednym z głównych czynników kształtujących zdrowie populacyjne. W historii medycyny było kilka przełomowych momentów, od odkrycia bakterii, wirusów, poprzez wynalezienie antybiotyków, szczepionek do powstania genetyki i epigenetyki, które pozwolą nam w przyszłości żyć w zdrowiu dużo ponad 100 lat.

Czasy dzisiejsze są nader skomplikowane. Jeszcze dwadzieścia lat temu słyszałem od naukowców: wystarczy wykorzystywać diety regionalne, aby właściwie odżywiać swój organizm. Nauka wskazała, iż większość chorób cywilizacyjnych są to choroby dieto-zależne, pośrednio lub bezpośrednio. Dzisiaj statystki medyczne są dramatyczne. Wystarczy się przejść na jakikolwiek oddział onkologiczny i zobaczyć tłumy przerażonych ludzi. Rokowania są jeszcze gorsze. Szacuje się że co drugi z nas w swoim życiu będzie chory na nowotwór.

Każdy człowiek jest indywidualnością biochemiczną. Uwarunkowany jest własną genetyką i środowiskiem. Czynniki środowiskowe kształtują cechy metaboliczne. Poprzez to wpływają na rozwój i całe życie człowieka. Wiele z czynników środowiskowych kształtuje epigenetykę (ekspresję genową w czasie), która determinuje tendencje zdrowotne.
Na stan naszego zdrowia w przyszłości wpływa wiele czynników. Możemy też sami wpłynąć na jakość naszego przyszłego zdrowia. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb żywieniowych każdego z nas daje możliwość wskazania właściwej formy żywienia. Analiza pierwiastkowa włosów umożliwia ocenę stanu odżywienia organizmu i wskazuje na wiele tendencji zdrowotnych. Dzięki tej diagnostyce odżywienia można uzyskać wskazania indywidualnych zaleceń żywieniowych, czyli programu selektywnej suplementacji witaminowo – mineralnej i właściwej diety. Uzyskanie właściwych efektów żywienia w wielu przypadkach jest trudne. Brak zachowania odpowiednich zasad żywienia, ubogie w elementy odżywcze artykuły spożywcze, przyczyniają się do zaburzeń metabolicznych w obrębie układu pokarmowego i wydalniczego.

Dlatego też, od 15 kwietnia 2019r. wprowadzamy w NZOZ Biomol-Med nową usługę: „Detoks i odżywianie”.

Twój koszyk
Zamawiam