Artykuły

Biomol-Med w Klastrze Żyjmy Zdrowiej

Jesień życia – Klaster Żyjmy Zdrowiej

W ostatnich 20 latach w Polsce, jakość żywienia uległa diametralnej zmianie. Jeszcze wielu z nas pamięta czasy, kiedy na półkach sklepowych był tylko ocet, a po przydziałową wędlinę na kartki stało się długich kolejkach. Jednakże rynki w miastach i wsiach były całkiem niezłym źródłem zaopatrzenia. Na szczęście zaszły zmiany ustrojowe, które z jednej strony dały nam wolność wyboru i wolność słowa, ale z drugiej strony otworzyły nasz rynek spożywczy na produkty spożywcze wysokowydajnej produkcji przemysłowej z Zachodu. Nasi dzisiejsi seniorzy nie przejadali się w młodości w fast-food-ach. Żywienie dawniej było oparte o diety regionalne, kształtowane przez środowisko i strukturę rolną budowaną dziesiątkami lat.

Badacze wpływu dietetyki na zdrowie populacji ze Szwecji odkryli następującą zależność: jeżeli w jednym pokoleniu był ciężki klimat i mało żywności, wówczas następne pokolenie było zdrowsze. Natomiast, jeżeli pokolenie żyło w dobrych i sutych latach, wówczas ich dzieci były chorowite. Można ten model przełożyć na dzisiejsze czasy w Polsce. Nasi dziadkowie spędzili młodość w latach 1940 – 1960, które były bardzo ciężkie i często ubogie. Ich dzieci młodość spędzali w latach 1980 – 2000, czasie zmian ustrojowych. Było wówczas lepiej, ale nie za bogato. Obecnie wnukowie żyją ciesząc się nieograniczonym dostępem do wszystkich nowości cywilizacyjnych, również tych dietetycznych. Śledząc zdrowie populacji w tych latach, można stwierdzić, iż im życie było łatwiejsze tym bardziej wydłużał się czas życia. Niestety w każdym następnym pokoleniu pojawiały się coraz bardziej niepokojące zjawiska, czyli duży wzrost ilości przypadków chorób nowotworowych, autoimmunologicznych i metabolicznych. Wśród naszych seniorów szczerzą się różne choroby podeszłego wieku, jednakże najbardziej dotkliwe są choroby demencyjne układu nerwowego: Parkinsonizm i choroba Alzheimera oraz nowotwory, choroby układu krążenia i cukrzyca typu 2. W porównaniu do krajów zachodnich sytuacja zdrowotna naszych seniorów jeszcze nie jest najgorsza. Na Zachodzie skala chorób demencyjnych jest ogromna. Tam czas „prosperity” trwa nieprzerwanie od siedemdziesięciu lat.

klaster-1.jpg

Komisja Zdrowia Unii Europejskiej „bije na alarm” i tworzy programy łączące przedsiębiorców z ośrodkami naukowymi w celu ratowania sytuacji. W Polsce mamy szansę podjąć odpowiednie działania już dzisiaj, aby dzisiejsi 50- latkowie i 60-latkowie za 10 – 20 lat nie byli pacjentami klinik neurologicznych itp.. W regionie łódzkim z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego powstał Klaster Żyjmy Zdrowiej, zrzeszający łódzkie uczelnie, przedsiębiorców i czynniki społeczne. Celem tegoż konsorcjum jest podniesienie zdrowotności społeczeństwa i przeciwdziałanie szerzeniu się chorób cywilizacyjnych. Do udziału w pracach Klastra Żyjmy Zdrowiej został zaproszony NZOZ Biomol-Med. Swoją prawie dwudziestoletnią praktyka i doświadczeniem będziemy mogli wesprzeć niektóre działania zaplanowane w Klastrze. Szczególną uwagę w planowanych działaniach kładzie się na dietetykę, suplementy diety i aktywność psychofizyczną. Ramowy program Klastra obejmuje chyba wszystkie zagadnienia zdrowia ludzi w podeszłym wieku, ale również działania prewencyjne podejmowane w środowiskach ludzi młodszych. Zakres tematyczny planowanych działań jest szeroki, jednakże bardzo logiczny i spójny. Będą podjęte starania o poprawę jakości naszej żywności, uwzględniając spersonalizowaną diagnostykę medyczną, indywidualizację żywienia i aktywności psychofizycznej. Uczelnie będą badały wpływ żywności na zdrowie populacji na przestrzeni pokoleń. Klaster połączy wiele dziedzin nauk medycznych i biologicznych. Zaangażowani będą producenci i dystrybutorzy żywności, laboratoria diagnostyczne, lekarze, dietetycy, fizjoterapeuci, fundacje promujące zdrowy styl życia, itp.

klaster-2.jpg

Mam wielką nadzieję, iż będzie to modelowy program prozdrowotny dla wszystkich regionów Polski, a może również dla innych krajów europejskich. O postępach w pracach Klastra Żyjmy Zdrowiej będę Szanownych Czytelników informował na bieżąco.

dr n. med. Sławomir Puczkowski

Dodatkowe informacje:

http://www.umed.pl/pl/index1.php?dir=akt&mn=tresc-...

https://www.radiolodz.pl/posts/19058-powolano-klas...

Twój koszyk
Zamawiam