Artykuły

Alzheimer a metale grup przejściowych

10/03/2017

Polecamy artykuł "Trace metal concentrations in hair and nails from Alzheimer's disease patients: Relations with clinical severity."

Mówi on, że metale grup przejściowych (Zn, Fe, Cu, Mn, Pb, Cd) mogą mieć duże znaczenie w powstawaniu choroby Alzheimera. Zostało przeprowadzone badanie, które miało na celu określenie związku tych metali z powstawaniem i / lub przebiegiem choroby Alzheimera. W badaniu wzięły 62 osoby, w różnym stadium klinicznym choroby – 21 w łagodnym, 20 w średnim i 21 w ciężkim. Grupę kontrolną stanowiło 60 zdrowych osób. Materiałem badawczym były włosy i paznokcie analizowane metodą spektrometrii masowej.

Analiza włosów pokazała duże różnice między chorymi a grupą kontrolną w następujących pierwiastkach: Na, Al, Pb, Co (p<0.001), Fe, Mn (p=0.001), Hg, Cu, Cd, K.

Następnie wykonano analizę paznokci, która potwierdziła te różnice w: Mn, Fe, Cu, Cd, Hg (p<0.001), Zn (p<0.01). W przypadku Mg i Ca nie było praktycznie żadnych znaczących zmian. Ilość sodu (Na) w badanym materiale wahała się w zależności od stadium choroby Alzheimera (p<0.01). U chorych w średnim stadium można było zaobserwować zmiany w pierwiastkach: Mn, Fe, Cu, Co (p<0.001), Hg, Zn (p<0.01) w paznokciach i Pb, Al (p<0.001), Na, K (p<0.01) we włosach.

Wyniki badania pokazały, że metale przejściowe mają znaczenie w przebiegu choroby Alzheimera. Badanie ujawniło zmieniający się poziom Na w paznokciach w różnych stadiach klinicznych. To oznacza, że metale alkaliczne mogą również mieć wpływ na postęp choroby Alzheimera.

Źródło: "Trace metal concentrations in hair and nails from Alzheimer's disease patients: Relations with clinical severity."; Emel Koseoglu, MDa, Rahmi Koseoglu, PhDb, Murat Kendirci, MDc, Recep Saraymen, PhDd, , Burak Saraymen, MDe; J Trace Elem Med Biol. 2017 Jan.

Twój koszyk
Zamawiam