Řád pro poskytování služeb

 • 1. Obecná ustanovení.

  1.1. V souladu s požadavky čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb.z. z r. 2002 č. 144, pol. 1204 ve znění pozd. předp.) Řád stanoví druhy a podmínky pro poskytování služeb prostřednictvím:

  • E-shopu, vyčleněné části internetového servisu zpřístupněného na adrese sklep.biomol.pl (dále jen Servis),
  • Infolinky +48 042 630-49-11 (dále jen Infolinka),
  • společností Biomol-Med Sp. z o.o. se sídlem v Lodži (dále jen Společnost).

  1.2. Uživatelem Servisu, dále jen Uživatel, je plnoletá osoba plně způsobilá k právním úkonům.

  1.3. Informace o Společnosti.
  Firma: Biomol-Med, společnost s ručením omezeným.
  Adresa sídla: ul. Huta Jagodnica 41, 94-412 Łódź, Polsko
  Č. záznamu v podnikatelském rejstříku Národního soudního rejstříku, vedeného u Oblastního soudu pro městskou část Łódź Śródmieście v Lodži, XX. Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku: 0000136366
  Základní kapitál: 126 000,00 PLN.
  NIP/DIČ 727-25-73-736, REGON/IČ 473083583.
  E-mailová adresa:lp.lomoiboruib

  2. Registrace do systému

  2.1 Registrace a využívání Servisu je bezplatné.

  2.2 Pro provedení Registrace je Uživatel povinen uvést osobní údaje požadované Majitelem Servisu.

  2.3 Registrace Uživatele v Servisu je rozdělena na následující fáze:

  • Založení účtu;
  • Přidání zvolené služby do košíku;
  • Uhrazení objednávky;
  • Po správném ověření platby je na uvedenou e-mailovou adresu odeslán odkaz na online anketu společně s číslem testu a prohlášením Uživatele;
  • Uživatel Servisu je povinen vyplnit anketu a odeslat vzorek vlasů společně na adresu NZOZ Biomol-Med Sp. z o.o., 94-412 Łódź, ul. Huta Jagodnica 41, Polsko;
  • NZOZ Biomol-Med informuje Uživatele e-mailem o obdržení vzorku a předpokládaném termínu realizace.


  3. Realizace služeb.

  3.1 NZOZ Biomol-Med provádí testy vzorků dodaných Pacientem.

  3.2 NZOZ Biomol-Med zajišťuje instruktáž v rozsahu správného odběru vzorků pro testy.

  3.3 Kompletní informace o službách se nachází na internetových stránkách NZOZ Biomol-Med www.biomol.pl.

  3.4 Na přání zákazníka zaměstnanci poskytují takovouto informaci telefonicky.

  3.5 Testy jsou realizovány ve lhůtě, která se počítá od data přijetí v NZOZ Biomol-Med vyplněné ankety, vzorku vlasů, kopie potvrzení o platbě:

  • 15 pracovních dnů (Prvková analýza vlasů - Zdravotní program, Analýza 12 prvků - Preventivní program)
  • 10 pracovních dnů (ostatní testy).


  3.6 NZOZ Biomol-Med informuje pacienty e-mailem o obdržení vzorku a předpokládaném termínu realizace, pokud pacient:

  • uvedl v anketě (jméno, příjmení, stáří, hmotnost, výšku, doručovací anebo emailovou adresu)
  • zaslal vzorek v souladu s požadavky


  3.7 V případě, že nebude možné provést testy z důvodu nadměrného pracovního vytížení, dočasné neschopnosti nebo absence technických možností, bude Zákazník informován o potenciální lhůtě, v níž bude zakázka realizována.

  3.8 Všechny nesrovnalosti mezi požadavky uvedenými ve smlouvě nebo objednávce jsou vysvětlovány ještě před zahájením prací.

  3.9 Mezi praktiky Neveřejného zařízení pro zdravotní péči Biomol-Med Sp. z o.o. (polská zkratka NZOZ) nepatří subdodávky testů.

  3.10 Všechny testy objednané Zákazníkem a přijaté Ředitelem laboratoře bude provádět personál laboratoře s využitím vybavení, které je vlastnictvím NZOZ Biomol-Med.

  3.11 Před přijetím zakázky Vedení NZOZ Biomol-Med vždy kontroluje, zda má nezbytné hmotné i personální zdroje pro realizaci daných testů.

  3.12 Záznamy z prohlídky požadavků týkajících se výrobku jsou ukládány do historie testu v Intranetu. Důkazem provedení prohlídky požadavků týkajících se výrobků je zaznamenání testu v Intranetu.

  3.13 NZOZ Biomol-Med vede dokumentaci týkající se stanovení jednotlivých charakteristických vlastností používaných výzkumných metod.

  4. Dodání služeb

  4.1 NZOZ Biomol-Med vlastní kompletní administrativní, měřící a výzkumné vybavení nezbytné pro správné provádění procesů z oblasti své činnosti.

  4.2 Vybavení a jeho software používané v NZOZ Biomol-Med pro provádění procesů zajišťují požadovanou přesnost a splňují požadavky obsažené ve specifikacích pro dané procesy.

  4.3 Popis testu představuje know-how NZOZ Biomol-Med a jeho jednotlivé prvky jsou uvedeny v b. 4 tohoto Řádu a na biomol.pl/usługi/

  4.4 Potravinové doplňky doporučené na základě testu jsou uváděny pod systematickými názvy. Jsou volně dostupné a bez problému je lze zakoupit v lékárně, v prodejnách bylinek a na Internetu. NZOZ Biomol-Med neuvádí obchodní názvy doporučených přípravků a tím samým nepropaguje žádnou firmu zabývající se distribucí potravinových doplňků. Navrhuje však nakupovat přípravky přírodního původu. Pacient kupuje přípravky na vlastní zodpovědnost a měl by ověřovat jejich složení u lékaře nebo lékárníka.

  4.5 Dieta doporučená na základě testů je dieta optimální pro metabolický typ a potřeby organismu pacienta. Úkolem této diety je stanovení směru výživy, který je třeba zvolit pro dosažení co nejlepších výsledků a podporu doplňkového programu. Doporučená metabolická dieta nezohledňuje dosavadní stravovací návyky zkoumané osoby.

  5. Změny Řádu

  5.1 Majitel Servisu si vyhrazuje nárok na upravování tohoto Řádu v libovolnou dobu.

  5.2 Informace o změně Řádu budou sděleny Uživateli prostřednictvím zprávy zveřejněné v Servisu. Uživatel bude informován o čekající zprávě prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v Prohlášení.

  5.3 Změněná verze Řádu platí od okamžiku jeho zveřejnění v Servisu.

Váš košík
Objednavam