Řád pro poskytování služeb

 • 1. Obecná ustanovení.

  1.1. V souladu s požadavky čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb.z. z r. 2002 č. 144, pol. 1204 ve znění pozd. předp.) Řád stanoví druhy a podmínky pro poskytování služeb prostřednictvím:

  • E-shopu, vyčleněné části internetového servisu zpřístupněného na adrese sklep.biomol.pl (dále jen Servis),
  • Infolinky +48 042 630-49-11 (dále jen Infolinka),
  • společností Biomol-Med Sp. z o.o. se sídlem v Lodži (dále jen Společnost).

  1.2. Uživatelem Servisu, dále jen Uživatel, je plnoletá osoba plně způsobilá k právním úkonům.

  1.3. Informace o Společnosti.
  Firma: Biomol-Med, společnost s ručením omezeným.
  Adresa sídla: ul. Huta Jagodnica 41, 94-412 Łódź, Polsko
  Č. záznamu v podnikatelském rejstříku Národního soudního rejstříku, vedeného u Oblastního soudu pro městskou část Łódź Śródmieście v Lodži, XX. Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku: 0000136366
  Základní kapitál: 126 000,00 PLN.
  NIP/DIČ 727-25-73-736, REGON/IČ 473083583.
  E-mailová adresa:lp.lomoiboruib

  2. Registrace do systému

  2.1 Registrace a využívání Servisu je bezplatné.

  2.2 Pro provedení Registrace je Uživatel povinen uvést osobní údaje požadované Majitelem Servisu.

  2.3 Registrace Uživatele v Servisu je rozdělena na následující fáze:

  • Založení účtu;
  • Přidání zvolené služby do košíku;
  • Uhrazení objednávky;
  • Po správném ověření platby je na uvedenou e-mailovou adresu odeslán odkaz na online anketu společně s číslem testu a prohlášením Uživatele;
  • Uživatel Servisu je povinen vyplnit anketu a odeslat vzorek vlasů společně na adresu NZOZ Biomol-Med Sp. z o.o., 94-412 Łódź, ul. Huta Jagodnica 41, Polsko;
  • NZOZ Biomol-Med informuje Uživatele e-mailem o obdržení vzorku a předpokládaném termínu realizace.


  3. Realizace služeb.

  3.1 NZOZ Biomol-Med provádí testy vzorků dodaných Pacientem.

  3.2 NZOZ Biomol-Med zajišťuje instruktáž v rozsahu správného odběru vzorků pro testy.

  3.3 Kompletní informace o službách se nachází na internetových stránkách NZOZ Biomol-Med www.biomol.pl.

  3.4 Na přání zákazníka zaměstnanci poskytují takovouto informaci telefonicky.

  3.5 Testy jsou realizovány ve lhůtě, která se počítá 10 pracovních dnů od data přijetí v NZOZ Biomol-Med vyplněné ankety a vzorku vlasů.

  3.6 NZOZ Biomol-Med informuje pacienty e-mailem o obdržení vzorku a předpokládaném termínu realizace, pokud pacient:

  • uvedl v anketě (jméno, příjmení, stáří, hmotnost, výšku, doručovací anebo emailovou adresu)
  • zaslal vzorek v souladu s požadavky


  3.7 V případě, že nebude možné provést testy z důvodu nadměrného pracovního vytížení, dočasné neschopnosti nebo absence technických možností, bude Zákazník informován o potenciální lhůtě, v níž bude zakázka realizována.

  3.8 Všechny nesrovnalosti mezi požadavky uvedenými ve smlouvě nebo objednávce jsou vysvětlovány ještě před zahájením prací.

  3.9 Mezi praktiky Neveřejného zařízení pro zdravotní péči Biomol-Med Sp. z o.o. (polská zkratka NZOZ) nepatří subdodávky testů.

  3.10 Všechny testy objednané Zákazníkem a přijaté Ředitelem laboratoře bude provádět personál laboratoře s využitím vybavení, které je vlastnictvím NZOZ Biomol-Med.

  3.11 Před přijetím zakázky Vedení NZOZ Biomol-Med vždy kontroluje, zda má nezbytné hmotné i personální zdroje pro realizaci daných testů.

  3.12 Záznamy z prohlídky požadavků týkajících se výrobku jsou ukládány do historie testu v Intranetu. Důkazem provedení prohlídky požadavků týkajících se výrobků je zaznamenání testu v Intranetu.

  3.13 NZOZ Biomol-Med vede dokumentaci týkající se stanovení jednotlivých charakteristických vlastností používaných výzkumných metod.

  4. Dodání služeb

  4.1 NZOZ Biomol-Med vlastní kompletní administrativní, měřící a výzkumné vybavení nezbytné pro správné provádění procesů z oblasti své činnosti.

  4.2 Vybavení a jeho software používané v NZOZ Biomol-Med pro provádění procesů zajišťují požadovanou přesnost a splňují požadavky obsažené ve specifikacích pro dané procesy.

  4.3 Popis testu představuje know-how NZOZ Biomol-Med a jeho jednotlivé prvky jsou uvedeny v b. 4 tohoto Řádu a na biomol.pl/usługi/

  4.4 Potravinové doplňky doporučené na základě testu jsou uváděny pod systematickými názvy. Jsou volně dostupné a bez problému je lze zakoupit v lékárně, v prodejnách bylinek a na Internetu. NZOZ Biomol-Med neuvádí obchodní názvy doporučených přípravků a tím samým nepropaguje žádnou firmu zabývající se distribucí potravinových doplňků. Navrhuje však nakupovat přípravky přírodního původu. Pacient kupuje přípravky na vlastní zodpovědnost a měl by ověřovat jejich složení u lékaře nebo lékárníka.

  4.5 Dieta doporučená na základě testů je dieta optimální pro metabolický typ a potřeby organismu pacienta. Úkolem této diety je stanovení směru výživy, který je třeba zvolit pro dosažení co nejlepších výsledků a podporu doplňkového programu. Doporučená metabolická dieta nezohledňuje dosavadní stravovací návyky zkoumané osoby. Doporučená strava odstraní potravinové intolerance indikované pacientem (alergeny). Na kartě produktu (na kartě obchodu) vyberte příslušný počet intolerancí potravin a poté je vyplňte v dotazníku.

  5. Změny Řádu

  5.1 Majitel Servisu si vyhrazuje nárok na upravování tohoto Řádu v libovolnou dobu.

  5.2 Informace o změně Řádu budou sděleny Uživateli prostřednictvím zprávy zveřejněné v Servisu. Uživatel bude informován o čekající zprávě prostřednictvím e-mailové adresy.

  5.3 Změněná verze Řádu platí od okamžiku jeho zveřejnění v Servisu.

Váš košík
Objednavam