Ochrana osobních údajů

 • 1. NZOZ Biomol-Med je správcem Servisu.

  2. Majitel Servisu vynakládá veškeré úsilí pro to, aby všechny zpřístupněné funkce Servisu fungovaly bez přestávek a nerušeně.

  3. Majitel Servisu si vyhrazuje právo na dočasné vypínání dostupnosti Servisu za účelem jeho rozšíření nebo zdokonalení.

  4. Majitel Servisu nenese zodpovědnost za:

  • následky poskytnutí Přihlašovacího jméno, Hesla, nezávisle na tom, zda třetí osoby získaly přístup k těmto informacím se souhlasem Uživatele nebo bez takového souhlasu;
  • škody způsobené využíváním Servisu Uživatelem nesprávným způsobem, v rozporu s tímto Řádem;
  • problémy ve fungování Servisu, pokud k nim došlo v důsledku událostí, které Majitel Servisu - za dodržení patřičné pečlivosti - nebyl schopen předvídat nebo jim předejít, obzvláště v případě problémů ve fungování Servisu spojených s kvalitou služeb poskytovaných telekomunikačními operátory;
  • náhlé přestávky ve fungování Servisu způsobené poruchou vybavení, IT systémů nebo jinými okolnostmi nezávislými na Majiteli.


  5. Majitel Servisu vynakládá veškeré úsilí pro to, aby všechny údaje Uživatelů byly chráněny pomocí nejmodernějších technologií a v souladu s platnými bezpečnostními požadavky a pravidly důvěrnosti.

  6. Majitel Servisu se zavazuje skladovat a zpřístupňovat informace svěřené Uživatelem v souladu s platnými zákonnými normami.

  7.Je zakázáno kopírovat / využívat informace dostupné v Servisu sklep.biomol.pl, www.biomol.pl bez souhlasu Majitele.

  8. Ochranu zpracovávaných údajů Uživatelů zajišťuje Majitel Servisu.

  9.Ochrana osobních údajů Uživatelů je zajištěná prostřednictvím:

  10. Systému pro šifrování datových přenosů;

  • Přihlašovacího jména - e-mailové adresy Uživatele;
  • Hesla - zadávaného Uživatelem během přihlášení do Servisu;


  11. Majitel Servisu realizuje politiku v oblasti soukromí a zabezpečení dat v Servisu s využitím:

  • systémových logů obsahujících informace o datech, hodinách;
  • bezpečného datového přenosu s využitím HTTPS protokolu;
  • šifrování dat s využitím SSL protokolu;
  • zabezpečení přístupu k osobním údajům Uživatele pomocí Hesla;
  • technických a organizačních prostředků adekvátních k rizikům a kategorii dat zpřístupňovaných v Servisu.


  12. Uživatel

  • Uživatel má právo získat přístup ke svým údajům v Servisu a upravovat je prostřednictvím správce.
  • Uživatel nesmí umísťovat v Servisu obsah, který není spojen s účely Servisu, obzvláště obsah, který je v rozporu se zákonem, dobrými mravy a principy společenského soužití a obsah reklamního charakteru.
  • Vzhledem k zabezpečení osobních údajů Uživatele nesmí být Heslo zvolené Uživatelem stejné jako Heslo používané v jeho e-mailu a jiných servisech, u nichž je vyžadováno používání hesla (např. internetové fórum, blog atp.).
  • Pokud se Uživatel domnívá, že k jeho účtu má přístup neoprávněná osoba, musí informovat o vzniklém problému Majitele Servisu prostřednictvím zaslání zprávy na e-mailovou adresu: lp.lomoiboruib
  • Uživatel může požádat o doplnění, aktualizaci, opravu osobních údajů, které se ho týkají.
Váš košík
Objednavam