Laboratoř

 • Na základě vědeckých poznatků a zkušeností vyvinul náš tým svůj vlastní způsob interpretace Analýzy vlasových elementů. Díky tomu se analýza stala užitečným diagnostickým nástrojem pro lékaře a dietetiky.

 • ISO 9001:2015

  NZOZ Biomol zavedl a udržuje na nejvyšší úrovni Systém řízení jakosti v souladu s normou ISO 9001:2015.

  Dne 24.01.2014 během druhé fáze externího auditu byl náš Systém řízení jakosti doporučen k certifikaci. Na základě objektivních důkazů bylo zjištěno, že oblasti, které byly kontrolovány během auditu, jsou efektivní. Dne 05.02.2014 byl NZOZ Biomol certifikován akreditovaným orgánem.

  Po dalším, provedeným v červnu 2016, auditu NZOZ Biomol-Med získal certifikát potvrzující fungovaní v souladu Systému Managementu Jakosti, v souhlasu s normou ISO 9001: 2008.

  V červnu 2017 byl proveden dvoudenní audit přechodu na dodržování nového standardu, tj. Normy ISO 9001: 2015. Současné fungování společnosti a její přizpůsobení se novým požadavkům bylo velmi přesně kontrolováno. Náš závazek byl oceněn a doporučen pro certifikaci pro splnění nového standardu.

  Absolutní prioritou v každodenní činnosti NZOZ Biomol je splnění požadavků Pacientů. To odráží nejen poslání, vize a hodnoty společnosti, ale také individuálně stanovené kvalitní cíle.

  NZOZ Biomol je pravidelně kontrolován externími audity, které mají potvrdit shodu zavedeného Systému řízení jakosti s normou ISO 9001:2015 v oblasti analýzy prvků z vlasů, nehtů, moči, vody a přípravy výsledků s doporučeními týkajícími se doplňování vitamínů a minerálů a diety.

  Potvrzením vysoké úrovně činnosti NZOZ Biomol, týkající se jakosti, mohou také být výsledky pravidelných výzkumů spokojenosti Zákazníků, kteří vysoko hodnotí kvalitu poskytovaných služeb. Jsou také prováděny pravidelné interní audity, jejichž výsledkem jsou nápravná a preventivní opatření, kterých účelem je neustálé zlepšování NZOZ Biomol.

Váš košík
Objednavam