Články

Postava a metabolický typ

24/03/2018

Biochemická individualita
Konstrukce našeho těla je určena genetickým kódem získaným od rodičů. Je mnoho způsobů popsání lidské podoby. Již dlouho hledají jediné definice, která uspořádá rozmanitost lidské rasy.
Starověká středomořská kultura dala světu Hippokratovou teorii, která rozdělila osobnosti do čtyř skupin: cholerik, flegmatik, melancholik a sangvinik.
Nicméně, v rámci jednoho druhu existují významné fyziologické a anatomické rozdíly, které závisí na faktory prostředí. Jedná se o potvrzení, že každý organismus je biochemická individualita, která má různé nutriční potřeby.
Metabolické typování
Odpověd’ získáme pomocí metabolického typování.
Lidské tělo je biochemický závod, kdy neexistují přestávky. V každé buňce se konají katabolické procesy (především spalování sacharidů a tuků), v nichž důsledku vzniká energie nezbytná pro udržení všech fyziologických funkcí těla. Dodání této energie a bílkovin způsobuje obnovení naších buněk v anabolických procesech.
Metabolismus je rovnováha mezi katabolismem a anabolismem a je také nazýván látková přeměna.
Nejstarší metabolická typologie
Nejstarší metabolická typologie je založená na bioprvky, kterých má lidské tělo nejvíce, tj. na vápníku, fosforu a síře.
Vápníkový typ
osoby podsadité, plné; v embryonálním vývoji převaha entodermu, z něhož se vytváří trávicí systém. Tyto osoby mají sklon k obezitě, onemocněním trávicího systému a kloubů. V jejich metabolismu převládají přeměny vápníku.
Fosforický typ
osoby štíhlé, vysoké, převaha kostního systému nad svalovým; v embryonálním vývoji převaha ektodermu, z něhož se vytváří nervový systém. Tyto osoby mají dobře vyvinuté smyslové orgány, vyznačují se vysokým intelektuálním vývojem, mají sklon k onemocněním kostí. V jejich metabolismu převládají přeměny fosforu.
Sirný typ
osoby štíhlé; v embryonálním vývoji převaha mezodermu, z něhož se vytváří svaly, kosti, pojivová tkán, krev a pohlavní orgány. Tyto osoby mají sklon k onemocněním páteře. Často mají zarudnutí kolem otvorů těla. Mají tendencí k hyperaktivitě, jsou velmi aktivní, mají rychlý metabolismus.
Moderní metabolická typologie
Může to být:
Intenzita práce jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí (štítná žláza a nadledviny)
Stav vegetativní rovnováhy (převaha sympatického nebo parasympatického systému v rámci autonomního nervového systému)
Rychlost vytváření energie, jejího přenosu a způsobu využití
Ad 1. metabolické typy podle aktivity žláz s vnitřní sekrecí:
Adrenalinový typ - analogie vápníkového typu
Typ Adrenalinowy
Podsaditá osoba, atletické postava, veselá, trpělivá, shovívavá
Pro udržení zdraví nezbytná je fyzická aktivita, která způsobuje lepší okysličení těla
Osoba, která má ráda ovládat prostředí
Nejlepší je dieta s vysokým obsahem bílkovin a tři jídla denně
Pokud je obézní, jedná se o abdominální obezitu, která může silně ovlivnit lipidový profil
Typ související se štítnou žlázou- analogie fosforického typu
Typ Tarczycowy
Osoba rychlá, energická, netrpělivá, má ráda intenzivní práci, často se přivádí do stavu vyčerpání , ale rychle je opět v dobré formě a opět pracuje
Díky rychlému spalování může jíst hodně a neztloustne
tělo funguje správně i když přijímá jídlo jednou za den
intenzita života často vede k poruchám funkci štítné žlázy
Když se objeví nadváha, obtížně ztratí nadbytečné kilogramy
Hypofýzní typ – analogie sirného typu
Typ Przysadkowy
Osoba štíhlá, lhostejná k potřebám svého těla
Typ intelektuál, který se řídí logikou
Profesní aktivita se prolíná s neochotou pracovat a s depresí
nejlepší je vegetariánská strava a několik 5-6 malých jídel denně
riziko závislosti na různé pochutiny
Ad 2. Metabolické typy podle stavu vegetativní rovnováhy
Převaha sympatického systému – způsobuje uvolnění svalů trávicího systému, což inhibuje sekreci trávicích žláz a snižuje vstřebávání živin; tyto osoby preferují lehkou stravu, často vegetariánskou.
Převaha parasympatického systému – napětí ve svalech trávicího systému, intenzivní funkce žláz s vnitřní sekrecí; tyto osoby preferují kombinovanou stravu, často založenou na živočišné bílkoviny.
Ad 3.Metabolické typy podle rychlosti vytváření energie, jejího přenosu a způsobu využití
Na přenosu živin přes biologické membrány se podílí vápník (Ca). Jeho nesprávné pronikání přes buněčné membrány může přímo ovlivnit rychlost vytváření energie v základním procesu generování vysokoenergetických sloučenin.
Fosfor (P) je nezbytný ve všech cyklech vytváření energie v buňce.
Poměr vápníku k fosforu (Ca/P) označuje ukládání fosforu nebo vápníku v buňkách. Určuje, který typ energetických změn převládá v těle.
Poměr Ca/P v Analýze prvků z vlasů
Méně než 2,6 Více než 2,6
Znamená rychlé vytváření energie. Převaha katabolických procesů.
Vlastnosti:
vysoké spalování glukózy
vysoká koncentrace glukózy v krvi
pomala sekrece enzymů slinivky břišní
intolerance sacharidů s vysokým glykemickým indexemZnamená pomalé vytváření energie. Převaha anabolických procesů.
Vlastnosti:
nízké spalování glukózy
pomalá sekrece chlorovodíkové kyseliny
intolerance bílkovin
Jak je uvedeno, metabolické typování lze provést na základě různých parametrů.
Z biologického hlediska jsou nejdůležitější pro hodnocení metabolismu následující prvky: vytváření energie, rovnováha mezi katabolickými a anabolickými procesy, neuroendokrinní rovnováha, antioxidační potenciál, rovnováha kyselin a zásad v buňkách.
Metabolické typování diagnostickými metodami
Neexistují diagnostické metody, které jednoznačně určí metabolický typ ovlivňující naše tělo. Nicméně se můžeme pokusit určit jeho jednotlivé součásti pomocí vybraných diagnostických metod.
Na základě Analýzy prvků z vlasů určujeme rychlost metabolismu. To umožňuje poznat své tělo a pochopit skutečnosti, které jsme dosud nechápali.
Žijeme v neustálém spěchu a nevidíme rizika, o kterých nám tělo říká různými způsoby. Bohužel, jsme k sobě velmi tolerantní a hledáme jednoduchá, rychlá řešení vznikajících zdravotních problémů.
Tak se děje i při vzniku obezity. Objevuje se postupně, což akceptujeme. Potěšení z jídla je velmi důležitý faktor ovlivňující náš duševní stav, ale často zapomínáme, že radost by měla být spojená s chutí, ne ale s množstvím jídla.
Nicméně, pokud přirozená konstrukce těla předurčuje k podsaditosti, ale nejste obézní, nebojujte s vlastním metabolismem. Akceptujte své tělo a bud’te št’astní.

Váš košík
Objednavam