Články

Homeostáza

24/03/2018

Homeostaza

Člověk jako uzavřený systém
Určitě jste často přemýšleli, co je příčinou stability a št’astného vývoje jedněch, a neúspěchů či neštěstí ostatních. Možná, že jste přišli k závěru, že to co se stalo nebo se děje, je ovlivněno vnějšími faktory, které mohou pomoci nebo ublížit.
Každý z nás je stabilní systém psychofyzické a energetické rovnováhy. Dospělý člověk je zcela vytvořený organismus, schopný samostatně existovat a najít své místo ve světě.
Člověk jako celek bude stabilně fungovat pouze tehdy, když je zachována rovnováha těla a duše.
Homeostáza v uzavřeném systému
Tento stav celkové vnitřní rovnováhy se nazývá homeostáza.
To se netýká jen člověka, ale také dalších uzavřených systémů, které samostatně existují a tvoří větší kompletní celek, jenž má vliv na prostředí.
Uzavřeným systémem je auto, kterým jezdíte, dům, ve kterém žijete, firma, ve které pracujete, země a celá naše planeta, na niž prožíváte celý život. Tyto systémy mají svůj účel a své úkoly stejně jako člověk, který také má realizovat svůj život, a jeho osud do značné míry závisí na externích faktorech.
Homeostáza v lidském organismu
Udržení homeostázy v lidském organismu odevždy je účelem nejstarší medicíny – čínské a ajurvédské. Existují různé způsoby jak poznat příčiny porušení zdraví a rovnováhy. Vždy ale je třeba brát v úvahu člověka jako celek, všechno, co se s ním děje a co může ovlivnit pohyb homeostázy ve špatném směru.
Stejně jako existuje velké množství uzavřených systémů a každý z nich má jiné potřeby, vlastnosti a možnosti, je mnoho lidských osobností vyznačujících se zvláštními vlastnostmi a potřebami.
Auto se špatným palivem, nenáležitým olejem a nevhodnými díly velmi rychle se stane problémem.
Totéž platí i pro zaměstnance (i přes jeho lidský charakter), který po prvé nevykonává práci, která se mu líbí, po druhé není dostatečně odměněn, a po třetí je exploatován přes míru. Kromě toho v případě živého pracovníka může být naopak – je příliš dobře odměněn za málo efektivní práci. Možná, že takový člověk se stane ospalý a líný a nebude ochoten přistoupit k obtížnějším úkolům.
Homeostáza a strava
Tyto příklady platí i pro člověka, který může jíst jídlo nevhodné pro sebe, a to jak z hlediska energetické použitelnosti, tak i udržení čistoty organismu, může jíst pokrmy, které mu škodí anebo dokonce jíst příliš mnoho nebo příliš málo.
Existují případy, že se lidský organismus přizpůsobí ke konkretní potravinové situaci, která není pro něho úplně škodlivá. Nicméně po nějakým čase způsobuje rychlejší opotřebení systému a nadměrně zatěžuje jednotlivé části těla.
Jak může jídlo ovlivňovat homeostázu?
Máme spoustu možností formovat své návyky. Obrovský výběr různých potravin svádí k ochutnání. Jako všudy a se vším část těchto produktů nám slouží, ostatní – naopak. Totéž ve většině případů platí i pro průmyslové výrobky.
Sériově vyráběné jsou standardizovány podle univerzálních pravidel, která neslouží všem stejně, a někdy všem škodí.
Každý potravinářský výrobek, od obvyklé pitné vody, přes trochu složitější přírodní produkty jako např. zelenina a ovoce, až do zpracovaných potravin jako jsou uzeniny, zpracované potraviny a nápoje, má určité složení a obsah chemických látek, které různým způsobem ovlivňují naše zdraví a homeostázu.
Kde je zlatá střední cesta?
Jak najít v tomto zmatku zlatou střední cestu tak, aby všechny naše vnitřní orgány a systémy udržovaly homeostázu a zajistily nám zdraví a sílu?
Obecný blahobyt usnadňuje život a vývoj. Nicméně, jako vždy, nadbytek je škodlivý. Kromě toho je všechno komplikováno rychlostí, s níž se musíme rozhodnout o výběru potravin.
Často nemáme šanci přemýšlet o tom, co bychom měli jíst – jíme co přijde pod ruku, co je levnější, má výraznější chut’ a co je možno rychleji připravit. Palivo je dodáváno nepřetržitě, ale jeho kvalita a způsobilost nejsou vždy vhodné.
V čem pomáhá Analýza prvků z vlasů?
Naším úkolem je určit na základě zkoušek, společných pozorování, konzultací a interpretací, jaký metabolický typ je konkretní pacient. Jaký směr udržení homeostázy převládá v těle a jak zajistit jeho stabilní ochranu proti škodlivým vnějším faktorům.
Důkladně analyzujeme kyselino-zásaditou rovnováhu v těle, katabolicky-anabolickou homeostázu, a také hormonální a energetickou rovnováhu.
Analyzujeme, zda organismus je typ „sympatický”, který sbírá dostupné jídlo, nebo „parasympatický”, který hledá konkretní kořist.
Pomáháme najít prvotní instinkt organismu, který jako uzavřený systém potřebuje spolupráci s nutričním prostředím tak, aby dát ze sebe to nejlepší a tak dlouho, jak je to možné udržet zdraví a satisfakci.

Váš košík
Objednavam