Cтатті

Що далі із хворобою COVID-19?

16/03/2020

COVID-19 хворіють люди похилого віку і люди, які мають «слабку» і перенавантажену хронічними захворюваннями імунологію. Молоді люди без імунологічних проблем не хворіють. Для них SARS-CoV-2 безпечний. Проте молоді люди можуть бути носіями коронавірусу.

Вірусом SARS-CoV-2 будемо заражені ми всі?

Так. Це лише питання часу. Чим довше ми будемо захищатися від вірусу SARS-CoV-2, тим маємо більше шансів на створення популяційної опірності до захворювань без занадто високої ціни. Великобританія вибрала інший, зворотній шлях. Британці припускають, що чим швидше коронавірус пошириться, тим швидше буде сформована їх популяційна опірність. Я щиро сумніваюся в цьому. Системи, які формують кожну країну, можуть не врівноважити соціальні втрати хвороби COVID-19. Я вважаю, що витрати, понесені всіма нами, можна обмежити. Потрібно негайно знизити швидкість поширення COVID-19. Тоді є ймовірність, що медичні служби зможуть подбати про всіх тих, кому потрібна допомога.

Доти, доки не буде створена вакцина, яка захищає людей від вірусу SARS-CoV-2 і доки вона не стане доступною, щонайменше для 50% населення Землі, хвороба COVID-19 буде смертельною загрозою для всіх людей із ослабленою імунологією.

Противірусні препарати впливають безпосередньо на віруси. Вірусу для реплікації / розмноження потрібен господар, хоча найкращим терміном буде «донор генетичного і будівельного матеріалу, амінокислот і жирних кислот». З цією метою вірус проникає, потрапляє в організм людини і переміщується в пошуках клітин, які мають рецептори, здатні з'єднуватися з рецепторами білкової оболонки/капсули вірусу. Були проведені дослідження над блокуванням прикріплення білкової оболонки вірусу до оболонок клітин інфікованої людини. Був розроблений препарат уміфеновір, який гальмує фузію (злиття) оболонок шляхом блокування контакту вірусу з клітинами-мішенями господаря. Це запобігає проникненню вірусу всередину клітини-мішені і тим самим захищає людину від інфекції. На сьогоднішній день ефективність умінфеновіру доведена недостатньо.

Віруси, «проникаючи» в уражену клітину, отримують доступ до клітинного ядра, в якому знаходиться наша ДНК, тобто генетичний матеріал. З ДНК ядра клітини, атакуючий вірус «бере» нуклеотиди, для того щоб створити копію своєї РНК (SARS-CoV-2 це РНК вірус), і ці нуклеотиди будуть генетичним центром незліченної кількості поколінь вірусів. Вірус для цього використовує ензим - РНК-полімеразу. Для того щоб знизити ефективність копіювання нових ланцюгів РНК, в клітину ввели аналог аденозинового нуклеотиду, який, вбудовуючись в ланцюги вірусної РНК які утворюються, робить неможливим завершення процесу конструювання всієї послідовності РНК вірусу. Таким чином, аналог нуклеотиду обманює ензим вірусу, так звану РНК-полімеразу. Роль РНК-полімерази полягає в створенні всієї послідовності нуклеотидів, що становлять ланцюг РНК вірусу. Чужорідний аналог нуклеотиду не тільки унеможливлює завершення створення нового ланцюга РНК, але також блокує можливість відновлення цього неповного ланцюга екзорибонуклеазою вірусу. Згаданий аналог нуклеотиду - це ремдесівір. Це про ліки, тобто речовина, яка після введення пацієнту метаболізується (трансформується в організмі) в фармакологічно активний лікарський засіб, в даному випадку в аналог аденозинового нуклеотиду.

Віруси, наприклад грипу, перебуваючи всередині клітини, мають здатність створювати ензиматичний білок, який називається нейрамінідаза. Цей ензиматичний білок руйнує частину мембрани клітини, в якій вірус розмножився, так вірус створює для себе шлях назовні, до наступних, ще незаражених клітин.
Були створені селективні інгібітори нейрамінідази. Ці інгібітори дезактивують фермент нейрамінідазу. Вони перешкоджають виходу вірусу із зараженої клітини і подальше поширення вірусу по тканинах дихальних шляхів. Ефективним інгібітором нейрамінідази є озельтамівір, який включений в набір препаратів, які доповнюють противірусну терапію.

У Китаї для лікування COVID-19 почали застосовувати хлорохін, препарат, який викликає загибель плазмодіїв, що викликають малярію. Оскільки хлорохін є хорошим протизапальним препаратом, він використовується для лікування колагенозів і захворювань, спричинених підвищеною світлочутливістю. Механізм дії хлорохіну, ймовірно, базується на: інгібуванні фосфоліпази А2, інгібуванні фагоцитозу, дії на лізосоми, блокуванні синтезу пероксидів, алкалізації вакуолей, що призводить до інгібування Т-лімфоцитів ко-рецепторами CD4 (найбільш різноманітною групою Т-лімфоцитів, які під впливом IL- 4, IF-IL, цитокінів, IF-4, IF, цитокінів, IF-4, IF, цитокінів, IF-4, IF, цитокінів, IF-4, IF, цитокінів, IF-4, IF-cy, IF- 4, IF, 4 IL-10 або TGF-β в різних тканинах можуть диференціюватися в субпопуляції лімфоцитів, що виконують допоміжні та регуляторні / супресивні функції), зниженні секреції цитокінів моноцитами та інгібуванні виробництва антитіл. Протизапальна дія хлорохіну може бути пов'язана із підвищенням ефективності системи МАЛТ.

Великі надії пов'язані з відкриттям протеази SARS-CoV-2 Mpro, ензиму, який розрізає білки оболонки вірусу SARS-CoV-2. Без білкової оболонки вірус не має рецепторів, якими прикріплюються до клітин людини. Це призводить до втрати здатності вірусу до реплікації. Це відкриття було зроблено польською командою проф. Drąg із Вроцлавської Політехніки (prof. Drąg z Politechniki Wrocławskiej).

Проводяться інтенсивні дослідження інших ліків. Як у всіх сферах нашого життя, так і в медичній науці все залежить від фінансування. Препарат або вакцина від коронавірусів вже були б розроблені і впроваджені, якби дослідження, які почалися після появи SARS-CoV, були завершені. Цей вірус перестав бути загрозою людству із настанням літа. Висока температура і сонячне світло поклали кінець пандемії SARS 2002/2003. Тоді було припинено або скорочено фінансування робіт над ліками та вакцинами від вірусів SARS.

Крім синтетичних препаратів можна використовувати силу природи, тобто рослинні екстракти. Ця галузь медицини особливо розвинена і використовується в Китаї. Ґрунтуючись на досвіді і набутих знаннях, китайці почали використовувати екстракт кореня солодки для підтримки симптоматичного лікування хвороби COVID-19. Корені солодки містять гліциризин, один із тритерпенових сапонінів, який зустрічається в формі солей гліциризинової кислоти. Гліциризин має сильну протизапальну дію, стимулюючи гіпофіз до виділення гормону адренокортикотропіну (АКТГ). Підвищена кількість АКТГ викликає підвищення рівня глюкокортикостероїдів (їх також називають глюкокортикоїди (ГКС). Глюкокортикоїди, незважаючи на багато побічних ефектів, представляють собою групу сполук, що володіють найсильнішою протизапальною, проти алергічною і імуносупресивною дією.

Гліциризин безпосередньо впливає на метаболізм арахідонової кислоти. Інгібуючи активність фосфоліпази А, він проявляє протизапальну дію на слизові оболонки. Блокуючи синтез простагландину Е2 в макрофагах, він володіє імуносупресивною і протизапальною дією.

У водному екстракті кореня солодки міститься глабридин (який володіє протизапальною дією пригніченням дії медіаторів запалення за участю цикло і ліпоксигенази), лікохалкон А (володіє протизапальною дією блокуванням перетворення арахідонової кислоти), та інші речовини.
Гліциризин і гліциризинова кислота, які є в кореню солодки, активують інтерферон, природний білок, що володіє антивірусною активністю, який виробляється в організмі людини. Інтерферон зв'язується з поверхнею клітин, стимулюючи синтез внутрішньоклітинних білків, які, в свою чергу, блокують код ДНК вірусу. Інтерферон активує макрофаги для ефективної імунної відповіді організму.

Також цікавим є лютеолін. Лютеолін - це флавоноїд, який зустрічається в багатьох фруктах, овочах і лікарських травах. Було показано, що лютеолін має вибіркову цитотоксичність до ракових клітин, водночас не пошкоджуючи клітини здорові. Вважається, що лютеолін може ініціювати активацію механізмів позаклітинного і внутрішньоклітинного апоптозу, що призводить до загибелі клітин, уражених вірусами.

Ці два рослинні екстракти вже використовуються в Китаї для підтримуючого лікування COVID-19.

Абсолютно необхідною умовою «сповільнення» поширення пандемії COVID-19 є ефективна особиста ізоляція від решти світу. Повна ізоляція необхідна, тому що, як показує статистика, кожна людина, заражена вірусом SARS-CoV-2 не усвідомлено заразить до чотирьох людей, ці чотири людини заразять 16 людей, потім 16 людей заразять 64 людини і т.д.
Далі буде …

Твій кошик
Замовляю