Персональні дані

 • Захист персональних даних у компанії Biomol-Med Sp. z o.o.

  Компанія Biomol-Med Sp. z o.o. із офісом в місті Łodż, ul. Huta Jagodnica 41, 94-412 , внесена в Реєстр Підприємців Національного Судового Реєстру який ведеться Районним Судом для Łodzi-Śródmieścia XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO під номером KRS 0000136366 , ідентифікована номерами NIP 7272573736 а також REGON 473083583, статутний капітал у розмірі 126 000,00 PLN (далі в документі „компанія“ або „Biomol“), приділяє захисту персональних даних величезну увагу. Мета цього документу — інформувати Вас про те, як ми обробляємо Ваші персональні дані, з якою метою і з якої причини ці дані обробляються, кому можемо передавати ці дані, а також які права мають власники персональних даних.

  У рамках своєї діяльності компанія Biomol-Med Sp. z o.o., обробляє персональні дані кількох категорій суб'єктів та типів даних, серед яких – персональні дані працівників та претендентів на роботу, клієнтів - фізичних осіб/осіб, що провадять індивідуальну підприємницьку діяльність, постачальників та одержувачів товарів та послуг. Метою цього документа є надання базової інформації з питань обробки персональних даних у Biomol-Med Sp. z o.o. Всі питання, пов'язані із захистом персональних даних, можете надсилати на електронну адресу lp.lomoibdoi

 • 1. Які персональні дані обробляються?

  Компанія Biomol-Med Sp. z o.o. дуже ретельно дбає про те, щоб обробляти персональні дані тільки в тому обсязі, в якому це необхідно для цілей, для яких вони обробляються, та намагається мінімізувати будь-яку обробку персональних даних. Компанія Biomol-Med Sp. z o.o. майже завжди обробляє Ваші персональні дані, це такі персональні дані як: ім'я та прізвище/назва компанії а також контактні дані: адреса проживання/офісу, поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти. Інші персональні дані обробляються в обсязі, визначеному конкретною метою обробки, про яку ми Вас інформуємо перед купівлею послуг з приводу отриманням Ваших персональних даних.

  З метою реалізації прав, пов'язаних із обробкою персональних даних, Ви можете використовувати нижчевказану адресу електронної пошти: lp.lomoibdoi  2. На підставі чого обробляються персональні дані?

  Компанія Biomol-Med Sp. z o.o. обробляє персональні дані тільки тоді, коли виникає одна із юридичних підстав. Персональні дані можуть оброблятись:

  • на підставі Вашої згоди, за умови що ця згода була виражена,

  • без Вашої згоди найчастіше на підставі виконання зобов'язань договору про співпрацю,

  • в зв'язку із виконанням юридичних зобов'язань

  У випадку, якщо це не та ситуація, яка описана в пункті 1., компанія Biomol-Med Sp. z o.o. не обробляє жодні персональні дані без Вашої згоди.  2.1 Обробка персональних даних з метою виконання зобов'язань згідно договору

  У випадку, якщо між фізичною особою та компанією Biomol-Med Sp. z o.o. укладено договір або в зв'язку із укладенням договору необхідно обробити персональні дані, компанія Biomol-Med Sp. z o.o. обробляє їх таким чином, щоб мати можливість виконати свої права та зобов'язання за цим договором. В цій ситуації компанії Biomol-Med Sp. z o.o. згода для такої обробки даних не потрібна. Таким видом договору може бути, наприклад, договір про працевлаштування, договір про торгове представництво, одиничний договір, заключений із клієнтом компанії Biomol-Med Sp. z o.o. або договір, заключений із отримувачами та постачальниками товарів та послуг.

  Завданням компанії Biomol-Med Sp. z o.o. є докласти всіх зусиль для того, щоб в зв'язку із вищесказаним оброблялись тільки необхідні дані, а також турбота про те, щоб персональні дані, які обробляються, оновлювались, і, перш за все, видалялись, якщо перестали існувати підстави для їх обробки, наприклад закінчився термін дії договору.  2.2. Обробка персональних даних з метою виконання законодавчих зобов'язань

  Обов'язок обробляти персональні дані накладається на компанію Biomol-Med Sp. z o.o. законодавчо. Деякі закони прямо зобов'язують компанію Biomol-Med Sp. z o.o. зберігати / обробляти персональні дані, беручи до уваги зобов'язання, що випливають із діяльності Biomol-Med Sp. z o.o. В зв'язку із виконанням цих зобов'язань згода на таку обробку персональних даних не потрібна.

  Щоб краще собі уявити. Якщо дана людина є, наприклад, співробітником компанії Biomol-Med Sp. z o.o., то компанія Biomol-Med Sp. z o.o. зобов'язана обробляти певні його персональні дані в зв'язку із виконанням податкових зобов'язань а також соціального та медичного страхування.

  Також в цьому випадку компанія Biomol-Med Sp. z o.o. піклується про те, щоб персональні дані оброблялись в мінімально можливому обсязі, в якнайкоротший період часу. Обробка персональних даних з метою виконання обов'язків за договором.

  У випадку, якщо між особою та компанією Biomol-Med Sp. z o.o. укладений договір, або якщо в зв'язку із укладенням договору необхідно обробляти персональні дані, компанія Biomol-Med Sp. z o.o. обробляє їх таким чином, щоб мати можливість виконувати свої права та обов'язки за цим договором. В цій ситуації компанії Biomol-Med Sp. z o.o. не потрібен дозвіл для такої обробки даних. Таким видом договору можуть бути, наприклад, договір про працевлаштування, договір про комерційне представництво, одиничний договір, укладений із клієнтом компанії Biomol-Med Sp. z o.o. або договори, укладені із отримувачами та постачальниками товарів та послуг.

  Завданням компанії Biomol-Med Sp. z o.o. є докласти всіх зусиль для того, щоб в зв'язку із вищевикладеним оброблялись тільки необхідні дані, а також турбота про те, щоб персональні дані, які обробляються, оновлювалися, і, перш за все, видалялись, якщо перестали існувати підстави для їх обробки, наприклад закінчився термін дії договору.  2.3 Обробка персональних даних на підставі згоди.

  Якщо людина дала згоду компанії Biomol-Med Sp. z o.o. на обробку персональних даних, то навіть з цього факту починається обробка цих даних. Всі згоди, які отримує компанія Biomol-Med Sp. z o.o. повністю добровільні, а власник персональних даних не зобов'язаний їх надавати. Більш того, не надання згоди не повинно бути пов'язане із будь-якими негативними наслідками. Також надану одного разу згоду можна відмінити без будь-яких санкцій. Відміна згоди не включає передбаченого законом права на обробку даних, реалізованого до його відміни.  3. Період обробки персональних даних

  Компанія Biomol-Med Sp. z o.o. обробляє персональні дані протягом певного періоду часу. Цей період визначається із врахуванням мети і правової основи обробки. Наприклад, обробка персональних даних на підставі зобов'язань за договором враховує їх обробку на протязі періоду, необхідного для виконання прав та обов'язків, що випливають із цього договору, а потім до закінчення терміну позовної давності для останнього права, що випливає з цього договору. Медична документація зберігається відповідно до Постанови Міністра Охорони Здоров'я від 21 грудня 2010 року про види та об'єм медичної документації та порядку її обробки. Для обробки на підставі законодавчих зобов'язань триває період, необхідний для виконання цих зобов'язань. Щодо обробки персональних даних відповідно до законних інтересів власника персональних даних, то ці дані обробляються протягом цих законних інтересів.

  У випадку, якщо персональні дані обробляються на підставі наданої згоди, то вони обробляються протягом періоду, вказаного в згоді, при цьому існує право відкликати згоду на їх обробку в будь-який момент.  4. З яких джерел отримуємо персональні дані?

  Компанія Biomol-Med Sp. z o.o. отримує персональні дані в більшості випадків безпосередньо від Вас.  5. Кому передаються і хто отримує доступ до персональних даних?

  Компанія Biomol-Med Sp. z o.o. щодо персональних даних є їх адміністратором, і це означає, що саме компанія Biomol-Med Sp. z o.o. визначає цілі їх обробки. В зв'язку із вищевикладеним, компанія Biomol-Med Sp. z o.o. може передавати чи надавати доступ до персональних даних іншим суб'єктам, які є адміністратором даних або ж суб'єктом, який обробляє дані.

  Тими суб'єктами є, наприклад, лікарі, які описують аналізи.

  Компанія Biomol-Med Sp. z o.o. контролює, щоб всі, кому надаються персональні дані, дотримувались високих стандартів їх захисту. Компанія Biomol-Med Sp. z o.o. не передає Ваші персональні дані ніяким суб'єктам, які не гарантують відповідних стандартів захисту персональних даних.

  Компанія Biomol-Med Sp. z o.o. не передає і не збирається передавати Ваші персональні дані за межі Європейського Союзу.  6. Права власника персональних даних в зв'язку із обробкою персональних даних

  Право доступу до даних

  На підставі цього права, власник персональних даних має право перевіряти які та як обробляються його дані, з якою метою, який термін, де збираються ці персональні дані, кому вони передаються, хто крім компанії Biomol-Med Sp. z o.o. обробляє їх та які інші права має власник даних. У випадку будь-яки сумнівів можна звернутися в компанію Biomol-Med Sp. z o.o. з питанням за адресою електронної пошти: lp.lomoibdoi


  Право на виправлення

  У випадку, якщо власник персональних даних стверджує, що його персональні дані, які обробляються, є неточними чи неповними, він має право без невиправданої затримки звернутися для внесення виправлень чи доповнень.

  Право на видалення

  В деяких випадках власник персональних даних має право видалити свої персональні дані. Його персональні дані будуть видалені без невиправданої затримки, якщо виконано одну із нижчевказаних умов:

  • його персональні дані більше не потрібні для цілей, для яких вони оброблялись,

  • на обробку яких була потрібна згода, і водночас немає іншої причини, по якій вони все ще будуть оброблятися,

  • використовує своє право заперечувати проти обробки даних,

  • передбачає, що обробка персональних даних компанією Biomol-Med Sp. z o.o. перестала відповідати законодавству,

  Це право не застосовується, якщо обробка персональних даних все ще необхідна для виконання законодавчих зобов'язань компанії Biomol-Med Sp. z o.o. а також для визначення, забезпечення дотримання або захисту юридичних вимог.

  Право на обмеження обробки

  В деяких випадках, крім права на видалення персональних даних, можна скористатися правом на обмеження обробки персональних даних. Це право дозволяє в певних випадках позначити персональні дані власника цих даних так, щоб вони більше не були об'єктом подальших операцій обробки - в цьому випадку, проте, воно не є остаточним (як у випадку права на видалення), а тільки на певний період часу. Компанія Biomol-Med Sp. z o.o. повинна обмежити процеси обробки конкретних персональних даних, якщо:

  • власник персональних даних відмовиться підтвердити, чи є дані актуальними,

  • його персональні дані обробляються без достатньої правової підстави (наприклад, поза рамками того, для яких цілей можуть оброблятися), але замість того, щоб вимагати їх видалити, він вирішить тільки обмежити їх обробку (наприклад, вважає, що він зможе надати компанії Biomol-Med Sp. z o.o. ці дані в майбутньому),

  • вже немає необхідності обробляти його дані для конкретних цілей, але вважає, що вони необхідні для дотримання, виконання або захисту юридичних вимог, або
   заперечує проти їх обробки.

  Право заперечити більш детально описано в наступному пункті. Протягом всього періоду роз'яснення заперечення компанія Biomol-Med Sp. z o.o. зобов'язана обмежити обробку його персональних даних.

  Право на переміщення

  Власник персональних даних має право на отримання від компанії Biomol-Med Sp. z o.o. інформації про будь-які персональні дані, які він надав і які обробляються на підставі його згоди. Його персональні дані повинні надаватися йому в прозорій та розбірливій, загальноприйнятій формі. Для полегшення переміщення це можуть бути дані, які обробляються тільки в автоматизованій формі в електронних базах даних.

  Право на протест

  Власник персональних даних має право висловлювати протест проти обробки даних, що базується на законних інтересах компанії Biomol-Med Sp. z o.o. В цій ситуації компанія Biomol-Med Sp. z o.o. припиняє обробку персональних даних, хіба що виникнуть істотні причини для продовження такої обробки. В кожному випадку в такій ситуації компанія Biomol-Med Sp. z o.o. припиняє обробку персональних даних для цілей прямого маркетингу.

  Право відкликати згоду

  Якщо обробка даних проводиться на підставі згоди власника даних, то він має право відкликати згоду на обробку в будь-який момент.

  Право на внесення протесту

  В зв'язку із захистом персональних даних та їх обробкою власник персональних даних може внести протест президенту Комітету із захисту персональних даних (який інакше називається UODO).  7.Користування правами, пов'язаними із обробкою персональних даних

  Всі питання, пов'язані із захистом даних, Ви можете надіслати написавши лист на адресу електронної пошти: lp.lomoibdoi

  Ваша заявка буде розглянута без невиправданої затримки протягом максимум одного місяця. У виняткових випадках, особливо якщо проблема складна, компанія Biomol-Med Sp. z o.o. залишає за собою право продовжити термін для відповіді ще на два місяці. В таких ситуаціях зацікавлена особа буде проінформована про такий факт.

Твій кошик
Замовляю